AKROBAT PROFESSIONAL BATTERY PLAYFIELD SMALL

Κατασκευασμένα με τα υψηλότερα και πιο πρόσφατα στάνταρντ

ποιότητας και ασφάλειας , με υλικά ανώτερης ποιότητας 

τραμπολίνο επαγγελματικής χρήσης

για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο για πολλά χρόνια

με αυξημένη αντοχή σε ήλιο και βροχή 

αντοχές σε θερμοκρασίες από -30 έως +70 βαθμούς κελσίου 

Η εξωτερική διάσταση για κάθε 1 FIELD είναι 265 Χ 265 cm 

και ύψος 338 cm

Το μοντέλο AKROBAT PROFESSIONAL BATTERY PLAYFIELD SMALL

Διατίθεται σε συστοιχία από 1 έως 10 πατώματα

μπορούμε να σχεδιάσουμε το χώρο μας 

με όσα πατώματα θέλουμε

και μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σε σειρά ή αντικριστά 

για να ταιριάξει σε οποιοδήποτε χώρο

Ενδεικτικά δείτε παρακάτω 4 πατώματα σε σειρά

(επιλογές με αυτό το τρόπο τοποθέτησης από 1 έως 10 πατώματα)

και αντίστοιχα 8 πατώματα τοποθέτηση αντικριστά

(επιλογές με αυτό το τρόπο τοποθέτησης από 1 έως 10 πατώματα)

Άριστης σχεδίασης τραμπολίνο εξωτερικού χώρου ποιότητας 

για να ταιριάζει σε κάθε χώρο

Παρακάτω φαίνονται οι σκελετοί 

οι οποίοι είναι σε όλα τα μοντέλα γαλβανισμένοι για να μην διαβρώνονται

Συρναμολόγιση από 1 πάτωμα 

μέχρι και συστοιχία 10 πατωμάτων 

ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ !!!

με την πατέντα της AKROBAT 

AKROClick System

To AKROBAT PROFESSIONAL BATTERY PLAYFIELD SMALL

είναι εφοδιασμένο με ελατήρια με αντισκωριακή προστασία 

και στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι μεγαλύτερα σε μήκος

για να δημιουργούν καλύτερη αναπήδηση

χρησιμοποιούνται ελατήρια μήκους 21,5 cm & 30 cm

Akrobat τραμπολίνα τελευταίας  γενιάς 

Ειδικής κατασκευής τάπητας αναπήδησης 

Με ελάχιστη αντίσταση στον αέρα 

για πιο δυνατά και υψηλά άλματα 

με λιγότερη καταπόνηση στο σώμα 

αυξημένης αντοχής σε σχισίματα & βαρέως τύπου

Το πρωτοποριακό σύστημα των ελατηρίων μήκους 21,5 cm 

είναι αυξημένης αντοχής ,για χρήση σε εξωτερικό χώρο ,

παρέχουν μακροχρόνια ελαστικότητα ελατηρίων χωρίς να χαλάνε ή να σπάνε 

ήσυχη λειτουργία πολύ μεγαλύτερη δύναμη αναπήδησης 

με λιγότερη καταπόνηση στο σώμα του χρήστη 

Υψηλής ποιότητας PVC με UV PROTECTION

SAFETY PAD THICKNESS 60mm

Διαθέσιμο σε  διάφορες χρωματικές αποχρώσεις

για να ταιριάζει με την αισθητική του χώρου μας 

ή τα προσωπικά μας γούστα

πολλοί συνδυασμοί χρωμάτων σε διάφορα σημεία της κατασκευής

Δείτε παρακάτω συνδιασμό μπλε & ανοιχτό πράσινο

Δείτε παρακάτω συνδιασμό κίτρινο & ανοιχτό πράσινο

Περιλαμβάνεται σκάλα εισόδου

που μπορεί να τοποθετηθεί σε όποια πλευρά

βολεύει την κατασκευή μας και τον χώρο μας

Επιπλέον μπορούμε να τυπώσουμε οποιοδήποτε λογότυπο 

στο περιμετρικό πλαϊνό κάτω PVC

δείτε παρακάτω τα σημεία με το λογότυπο AKROBAT

Διαθέτουν όλα τα πρόσφατα πιστοποιητικά ασφάλειας και ποιότητας 

SIST EN 1176-1, SIST EN 913

Υψηλό δίχτυ προστασίας 2,2 μέτρα

Λόγω της παγκοσμίου φήμης άριστης ποιότητας των προιόντων AKROBAT

δίδονται οι παρακάτω εγγυήσεις στη σειρά BATTERY

ΣΚΕΛΕΤΟΣ : 3 χρόνια

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ :1 χρόνος

ΕΛΑΤΗΡΙΑ : 1 χρόνος

ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ : 1 χρόνος

ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : 1 χρόνος

Για όποιες πληροφορίες για αυτό το προϊόν

στείλτε μήνυμα στο 

info@creativetime.gr

ή καλέστε μας τώρα στο τηλ

(+30) 6983 747051 

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “AKROBAT PROFESSIONAL BATTERY PLAYFIELD SMALL”

AKROBAT PROFESSIONAL BATTERY PLAYFIELD SMALL

Made to the highest and most recent standards

quality and safety , with superior quality materials

professional use trampoline

for outdoor operation for many years

with increased resistance to sun and rain

resistance to temperatures from -30 to +70 degrees Celsius

The external dimension for each 1 FIELD is 265 Χ 265 cm

and height 338 cm

Model AKROBAT PROFESSIONAL BATTERY PLAYFIELD SMALL

Available in an array of 1 to 10 floors

we can design our space

with as many fields as we want

and we can place them in a row or opposite

to fit in any space

Indicatively see below 4 floors in a row

(options with this way of installation from 1 to 10 floors)

and respectively 8 fields facing each other

(options with this way of installation from 1 to 10 floors)

Excellent design quality outdoor trampoline

to fit any space

The frames are shown below

Which are in all models galvanized in order not to rust

Assembly from 1 field

up to an array of 10 fields

WITHOUT SCREWS & TOOLS !!!

with the patent of AKROBAT

AKROClick System

AKROBAT PROFESSIONAL BATTERY PLAYFIELD SMALL

is equipped with springs with rust protection

and in the certain model are longer in length

to make better bounce

21,5 cm & 30 cm springs long are used

Akrobat latest generation trampolines

Specially made bounce mat

With minimal resistance to air flow

for stronger and higher jumps

with less strain on the body

increased tear resistance & heavy type

The innovative system of springs 21.5 cm long

is of increased strength, for outdoor use,

provide long-lasting spring elasticity without spoiling or breaking

quiet operation much greater bounce force

with less strain on the user’s body

High quality PVC with UV PROTECTION

SAFETY PAD THICKNESS 60mm

Available in various color shades

to match the aesthetics of our space

or our personal tase

many color combinations in different parts of the construction

See below combination of blue & light green

See below combination of yellow & light green

Entrance ladder included

which can be placed on either side

suits our construction and our space

In addition we can print any logo

on the perimeter side bottom PVC

see below the points with the AKROBAT logo

They have all the latest certificates of safety and quality

SIST EN 1176-1, SIST EN 913

Tall safety net 2,2 meters

Due to the world reputation of excellent product quality AKROBAT

the following guarantees are given in the BATTERY series

FRAME : 3 years

SPRING PROTECTIVE COVER :1 year

SPRINGS : 1 year

JUMPING MAT : 1 year

SAFETY NET : 1 year

For any info on this product

send a mail to

info@creativetime.gr

or call us now to the phone

(+30) 6983 747051

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “AKROBAT PROFESSIONAL BATTERY PLAYFIELD SMALL”
EnglishGreek