1


Τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι τα απολύτως συλλεκτικά 

με κόστος περίπου τις 100 000 ευρω

Παρακάτω βλέπετε το συλλεκτικό μοντέλο DARTH VEIDER EDITION