Πακέτο με 72 μπάλες προπόνησης για εντατική

εξάσκηση στην επιτραπέζια αντισφαίριση.