1

Η αναμονή τελείωσε

το καλύτερο και πιο αναμενόμενο παιχνίδι φλίπερ 

έφτασε και δεν είναι άλλο από το

STERN PINBALL AVENGERS INFINITY QUEST

PLAYFIELD OF THE AVENGERS PREMIUM GAME 

Απολαύστε το εντυπωσιακό και λεπτομερέστατο

πάτωμα του παιχνιδιού 

στη μέση αριστερά ο περιστρεφόμενος δίσκος

ο οποίος σηκώνεται

και ανοιγοκλείνει για να περάσει η μπάλα μέσα

και να παγιδευτεί εσωτερικά στο lock

Παρακολουθήστε το φανταστικό βίντεο του παιχνιδιού παρακάτω

για τις εκδόσεις premium & limited edition

Οι καμπίνες του παιχνιδιού 

όπως πάντα λεπτομερέστατες 

και εντυπωσιακές

Πολύ λεπτομέρεια παντού

Παρακολουθήστε παρακάτω μερικά 

από τα γνήσια αξεσουάρ του παιχνιδιού 

για να γίνει το μοναδικό σας παιχνίδι 

ακόμα καλύτερο

Παρακάτω ο περιστρεφόμενος δίσκος

που ανασηκώνεται για να πάμε την μπάλα

στα εσωτερικά lock

Παρακάτω άλλο ένα 

λεπτομερέστατο σημείο του παιχνιδιού

Δείτε παρακάτω τα χαρακτηριστικά

για κάθε έκδοση

Φυσικά όπως όλα τα σύγχρονα STERN PINBALL 

όλος ο φωτισμός είναι με RGB LED 

τα οποία αλλάζουν χρώματα ανάλογα με την αποστολή 

ενώ είναι φυσικά πιο φωτεινά και έχουν κατά πολύ

λιγότερη συνολική κατανάλωση ρεύματος για το παιχνίδι

Όλα τα σύγχρονα μοντέλα της STERN

βασίζονται στο εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα SPIKE 

το οποίο μειώνει κατά πολύ προβλήματα του παρελθόντος

ενώ μειώνει και κατά πολύ την καλωδίωση 

και κατά συνέπεια προβλήματα και κόστος ή χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών

INSERT COIN TO CONTINUE …

Για όποιες πληροφορίες για αυτό το φλίπερ

στείλτε μήνυμα στο 

info@creativetime.gr

ή καλέστε μας τώρα στο τηλ

(+30) 6983 747051 

Βάρος 140 kg
Διαστάσεις 150 × 80 × 170 cm

The wait is over

the best and most anticipated pinball machine

is here and is no other than

STERN PINBALL AVENGERS INFINITY QUEST

PLAYFIELD OF THE AVENGERS PREMIUM GAME

Enjoy the impressive and detailed

playfield of the game

in the center left the rotating disk

which lifts

and opens and closes to let the ball inside

and get trapped to the lock

Watch below the fantastic video of the game

for the editions premium & limited edition

The cabinets of the game

as always highly detailed

and impressive

Too much detail all over

Watch bellow some of the

original accessories of the game

to become your unique game

even more special

Watch below the rotating disk

which lifts to put the ball

to internal lock

Watch below another

detailed spot of the game

Watch below the features

of each edition

As all modern STERN PINBALL

all lights are RGB LED

which keep changing colours depending each mission

and of course are more bright and have

less power needs from the game

All modern STERN

use the advanced SPIKE SYSTEM

which reduces a lot of problems of the past

and uses a lot less cables

and also has less problems and reduce costs and time of repairs

INSERT COIN TO CONTINUE …

For any info on this game

send a mail to

info@creativetime.gr

or call us now to the phone

(+30) 6983 747051

Βάρος 140 kg
Διαστάσεις 150 × 80 × 170 cm