Εντυπωσιακό όπως πάντα το νέο STERN JURASSIC PARK PLAYFIELD … 

Παρακολουθήστε παρακάτω το promo video του παιχνιδιού

Παρακάτω υπάρχει αναλυτικός πίνακας που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά

της κάθε έκδοσης Pro , Premium , Limited edition

Το κεφάλι του δεινόσαυρου κινείται δεξιά & αριστερά και “τρώει” μπάλες …

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο από το παιχνίδι …

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο 

από τα στάδια δημιουργίας του παιχνιδιού

Συλλεκτική αριθμημένη καμπίνα

Όλα τα σύγχρονα μοντέλα της STERN βασίζονται στο εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα SPIKE 2

το οποίο μειώνει κατά πολύ προβλήματα του παρελθόντος ενώ μειώνει και κατά πολύ την καλωδίωση 

και κατά συνέπεια προβλήματα και κόστος ή χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών

INSERT COIN TO CONTINUE …

Για όποιες πληροφορίες για αυτό το φλίπερ

στείλτε μήνυμα στο 

info@creativetime.gr

ή καλέστε μας τώρα στο τηλ

(+30) 6983 747051

 

Βάρος 140 kg
Διαστάσεις 150 × 80 × 170 cm

Impressive as always the new STERN JURASSIC PARK PLAYFIELD …

Watch below the promo video of the game

Below is a complete list of the different details of each version of the game

of each version Pro , Premium , Limited edition

The head of the dyno moves right and left and eats balls …

Watch below a video of the game…

Watch below a video

of the stages of the creation of the game

Collector numbered cabinet

All the modern models of STERN are based on the advanced electronic system SPIKE 2

which reduces a lot of problems of the past and uses a lot less cables

and also has less problems and reduce costs and time of repairs

INSERT COIN TO CONTINUE …

For any info on this game

send a mail to

info@creativetime.gr

or call us now to the phone

(+30) 6983 747051

 

Βάρος 140 kg
Διαστάσεις 150 × 80 × 170 cm