Η λεπτομέρεια του παιχνιδιού είναι εντυπωσιακή

Τρίτη ρακέτα φλίπερ για ατελείωτη δράση

Παρακολουθήστε παρακάτω το promo video του παιχνιδιού

Παρακολουθήστε παρακάτω gameplay video του παιχνιδιού

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο 

από τα στάδια δημιουργίας του παιχνιδιού

Ακόμα και στην βασική έκδοση το πάτωμα παραμένει μοναδικό

Παρακάτω υπάρχει αναλυτικός πίνακας που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά

της κάθε έκδοσης Pro , Premium , Limited edition

Όλα τα σύγχρονα μοντέλα της STERN βασίζονται στο εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα SPIKE 

το οποίο μειώνει κατά πολύ προβλήματα του παρελθόντος ενώ μειώνει και κατά πολύ την καλωδίωση 

και κατά συνέπεια προβλήματα και κόστος ή χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών

INSERT COIN TO CONTINUE …

Για όποιες πληροφορίες για αυτό το φλίπερ

στείλτε μήνυμα στο 

info@creativetime.gr

ή καλέστε μας τώρα στο τηλ

(+30) 6983 747051

 

Βάρος 140 kg
Διαστάσεις 150 × 80 × 170 cm

the detail of the game is impressive

Third pinball flipper for non stop action

Watch below the promo video of the game

Watch below gameplay video of the game

Watch below a video

of the stages of the creation of the game

Even in the PRO EDITION the playfield remains unique

Below is a complete list of the different details of each version of the game

of each version Pro , Premium , Limited edition

All the modern models of STERN use the advanced electronic system SPIKE

which reduces a lot of problems of the past and uses a lot less cables

and also has less problems and reduce costs and time of repairs

INSERT COIN TO CONTINUE …

For any info on this game

send a mail to

info@creativetime.gr

or call us now to the phone

(+30) 6983 747051

 

Βάρος 140 kg
Διαστάσεις 150 × 80 × 170 cm