Σετ αναψυχής.
Μέγιστο άνοιγμα 25 χιλιοστά.
Ρυθμιζόμενη καθαρή ένταση.
Δίχτυ πολυαιθυλενίου + στύλοι.