Μονάδα ποιότητας.
Χαλύβδινο στύλο Διάκενο μεταξύ 12 και 28 χιλιοστών.
Το ύψος και η έκταση του διχτυού μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια.
Δίχτυ πολυαιθυλενίου.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “REMOVABLE POSTS_ADVANCE”