Μια απίστευτη σειρήνα για τα μοντέλα σας 

με επιλογή ήχων περιπολικού,ασθενοφόρου , πυροσβεστικής 

και φυσικά ενισχυτής της δικής σας φωνής