Το παρακάτω βίντεο είναι από την έκδοση PRO

αλλά φαίνεται το GAME FLOW του παιχνιδιού

Χαρακτηρισμένο από πολλούς για το ιδιαίτερο εικαστικό του

το μοντέλο FAMILY MUNSTERS στην έκδοση PREMIUM

ως σύγχρονο έργο τέχνης , πάει να γίνει ήδη συλλεκτικό

καθώς ο τρόπος που συνδιάζεται το ασπρόμαυρο με λίγα σημεία χρώματος

είναι πραγματικά εντυπωσιακός 

 Συνεχίζει να κλέβει τις εντυπώσεις 

με το δεύτερο πάτωμά του με τις έξτρα δύο μικρές ρακέτες

(για αυτό το λόγο υπάρχουν 

τα δεύτερα κουμπιά στην καμπίνα κάτω από τα κανονικά)

Φυσικά η ποιότητα και η λεπτομέρεια 

είναι όπως μας έχει συνηθίσει η  STERN 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων PRO , PREMIUM , LIMITED EDITION

και τα ιδαίτερα χαρακτηριστικά του Φλίπερ σας

INSERT COIN TO CONTINUE …

For any info on this game

send a mail to

info@creativetime.gr

or call us now to the phone

(+30) 6983 747051

 

 

Βάρος 140 kg

The video below is from edition PRO

but the GAME FLOW of the game can be seen

characterized by many for the unique design

the model FAMILY MUNSTERS in edition PREMIUM

as a modern work of art , i already becoming classic

because the way that combines the black white with the spots of colour

is trully impressive

Keep taking the impressions

with the second playfield and the extra two small flippers

(for this reason there are

the second buttons in the cabinet below the normal ones)

Of course the quality and detail

is as we are used by STERN

You can read below the differences between models PRO , PREMIUM , LIMITED EDITION

and the unique details of your PINBALL MACHINE

INSERT COIN TO CONTINUE …

For any info on this game

send a mail to

info@creativetime.gr

or call us now to the phone

(+30) 6983 747051

 

Βάρος 140 kg