Νέα πλαστική μπάλα εγκεκριμένη από

ITTF από την 1η Ιουλίου 2014

Πρόκειται για ένα κουτί με λευκές πλαστικές μπάλες

ABS Evolution 3 x 40 χιλιοστών, οι οποίες έχουν έγκριση 3 αστέρων από την ITTF.
Αυτές οι μπάλες πληρούν τα κριτήρια των νέων μπαλών

που έχουν εγκριθεί από την ITTF και την Αγγλία

της επιτραπέζιας αντισφαίρισης για αγωνιστικό παιχνίδι.
Πρόκειται για μπάλες υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς αγώνες.