Κουτί με 6 λευκά πλαστικά μπαλάκια υπερανθεκτικής εξωτερικής επιφάνειας 40mm. 

Είναι βαρύτερα και πιο συμπαγή από τα τυπικά μπαλάκια,

ιδανικά για παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους.